top of page
shutterstock_1930294046_edit.jpg

เราคือผู้ผลักดัน IoT ที่เชื่อมโยง
ทุกเครือข่ายให้เกิดขึ้นจริง

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่ำ LPWAN 2.0 ที่ใช้ IoT เป็นตัวขับเคลื่อน

ZETA-
LPWAN 2.0 technology

ZETA is a LPWA (low-power wide-area) communication technology developed by ZiFiSense. With the benefits of its patented “Advanced M-FSK modulation method”, ZETA can achieve better performance than other traditional LPWAN technologies, leading to about 90% cost saving, 8 times lower power consumption and 6 times higher frequency spectrum efficiency.

Zeta Ecosystem

ทำความรู้จัก ZETA

ZETA เป็นเทคโนโลยีที่ใช้เวลาพัฒนานานนับปีจากความมุ่งมั่นพยายามด้านการวิจัยและพัฒนาของ ZifiSense และได้รับการส่งเสริมจาก ZETA Alliance ให้เป็นมาตรฐานเครือข่ายการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างแต่ใช้พลังงานต่ำ LPWAN 2.0 (Low Power Wide Area Network)  ที่สามารถใช้งานได้ในย่านความถี่ Sub-GHz

และด้วยความอุตสาหะพยายามในด้านการวิจัยการควบสัญญาณแบบใหม่ “Advance M-FSK Modulation” ได้ถูกคิดค้นพัฒนา และจดสิทธิบัตรโดย ZiFiSense

  • สามารถลดต้นทุนให้เหลือเพียง 1 ใน 10

  • การใช้พลังงานน้อยลงเหลือเพียง 1 ใน 6

  • ใช้สเปคตรัมความถี่ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 8  เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ตามท้องตลาด

  • เพิ่มสมรรถนะการรับส่งสัญญาณสูงสุดได้ถึง 6 เท่า

นอกจากนี้ ZETA ยังเป็นมาตรฐานการสื่อสาร LPWAN รายแรกของโลกที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ Mesh Access ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานของ EDGE-AI นั้นเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างชิป IoT ไร้สายที่สามารถบรรลุเป้าหมาย “THREE-10” สำหรับ LPWAN 2.0 ubiquitous IoT ซึ่งก็คือ

  • ราคาชิปที่สามารถเข้าถึงได้ 10 Cent (หรือประมาณ 3 บาท)

  • ใช้พลังงานตํ่า 10mW

  • สามารถครอบคลุมพื้นที่ได้กว้าง 10 กิโลเมตร

shutterstock_1675260034_edit.jpg
column1_edit-01.png
column2.png
column3.png

ADVANCED M-FSK MODULATION TECHNOLOGY

เทคโนโลยีการควบสัญญาณแถบความถี่แคบประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยีการควบสัญญาณแถบความถี่แคบประสิทธิภาพสูง Advanced M-FSK ที่พัฒนาโดย ZiFiSense เป็นแห่งแรกนั้นทำให้ ZETA มีสมรรถนะในการตรวจจับสัญญาณอ่อนได้อย่างดีเยี่ยม (มีความไวถึง - 149.2 dbm) สามารถปรับอัตราการส่งสัญญาณได้อย่างยืดหยุ่น (20bps - 200kbps)  และการสื่อสารยังคงมีความเสถียรภาพ แม้จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้งาน IoT ที่มีองค์ประกอบแตกต่างหลากหลาย และซับซ้อนไปตามแต่ละสถานการณ์

PROVIDE NEW SOLUTION FOR LPWAN 2.0 TECHNOLOGY EVOLUTION

สร้างโซลูชั่นใหม่ให้การพัฒนาเทคโนโลยี LPWAN 2.0

Advanced M-FSK พัฒนาและเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพที่จับต้องได้ในกระบวนส่งสัญญาณ/รับสัญญาณของ ZETA ให้เกิดสมรรถนะสูงสุด จึงสามารถปรับตัวเข้ากับอัตราการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ได้ ทั้งยังทะลุขีดจำกัดของความไวต่อการรับสัญญาณที่มีอยู่ใน LPWAN ปัจจุบัน ถือป็นการสร้างโซลูชั่นรุ่นใหม่ ๆ ให้กับการพัฒนา LPWAN 2.0 ที่กำลังดำเนินการอยู่

column4-1-1.jpeg
shutterstock_1499306735_edit.jpg

คุณสมบัติของ LPWAN 2.0

column4-1-2.jpeg

การสื่อสารมีความเสถียรที่ระดับความเร็วถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ZETA สามารถช่วยแก้ปัญหาปรากฏการณ์ด็อพเพลอร์ที่ทำให้ความถี่เปลี่ยนไป ซึ่งมีผลต่อการรับส่งข้อมูลแบบ real time เนื่องจากการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร็วสูง เช่น แม้ว่ารถขนส่งกำลังเคลื่อนที่บนทางหลวงด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุปกรณ์ ZETA SDR AP จะยังมีประสิทธิภาพในการส่งสัญญานให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 6-10 กิโลเมตร

การขยายสัญญาณ 5G

เพื่อเพิ่มอัตราการส่งสัญญาณในระดับที่สูงมากและครอบคลุมสูงสุด เทคโนโลยี 5G สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ด้วยการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก โดยอาศัยความกว้างช่องความถี่ย่อย SCS และในขณะเดียวกัน ZETA Advanced M-FSK ก็จะใช้ SCS  เพื่อเพิ่มสัญญาณให้ครอบคลุมเป็นบริเวณกว้างผ่านคลื่นแถบความถี่แคบ ดังนั้น Advanced M-FSK จึงเป็นทั้งการเพิ่มและขยายสัญญาณ 5G ในเขต LPWAN (low rate and wide area coverage) นั่นเอง

shutterstock_2147034857.jpg
column4-2-2.png

ใช้ระบบเชื่อมต่อแบบ MESH ACCESS
ช่วยประหยัดต้นทุนด้านเครือข่าย

ZETA เป็นเทคโนโลยี LPWAN แรกที่รองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบโยงใย หรือ "MESH ACCESS" และด้วยคุณสมบัติที่สามารถสั่งการตนเอง ฟื้นฟูตนเอง มีความคงทนและเสถียรสูง และใช้ไฟฟ้าน้อย ทำให้การรับส่งสัญญาณในระยะไกลในสภาพแวดล้อมที่มีความสลับซับซ้อนนั้นมีความเสถียร 

 

นอกจากนี้แล้ว ZETA ยังได้จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์โมทอัจฉริยะ (intelligent mote product) ซึ่งโมทนี้สามารถใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อนได้ ทำให้สามารถขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมจุดอับสัญญาณได้ (AP signal) และช่วยประหยัดต้นทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณเครือข่ายได้ถึง 70 เปอร์เซ็นต์

อุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายสัญญาณความถี่แคบ   ต่อต้านการรบกวนสัญญาณได้ดีเยี่ยม

ZETA เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารสัญญาณความถี่แคบที่มีขนาดช่องสัญญาณขนาด 0.6 ~ 4 kHz รองรับอัตราการรับส่งสัญญาณที่ระดับ 100 bps - 50k bps และมีอัตราความสำเร็จในการส่งสัญญาณถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านการโครงสร้างการทำงานของเครือข่าย ทำให้  ZETA เป็นเทคโนโลยีที่สามารถต้านทานการรบกวนสัญญาณได้อย่างดีเยี่ยม สามารถรับส่งสัญญาณได้อย่างเสถียรในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและเต็มไปด้วยสิ่งรบกวนสัญญาณจากแหล่งต่าง ๆ

column4-2-3.png
column4-2-4.png

มี ZETA Protocol หลายรุ่นให้เลือกใช้

ทาง ZETA มีโพรโทคอลหลายแบบให้เลือกใช้ โดยมาในรุ่นต่าง ๆ ดังนี้ ZETA-P/S/H/G ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการการใช้งานที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปตามแต่ละชนิดของอุตสาหกรรม และเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นทางเทคนิคของการดำเนินการ

ความปลอดภัยของเครือข่าย

Matrix encryption strategy การเข้ารหัสข้อมูลโดยใช้เมทริกซ์

ช่วยให้เครือข่ายที่ใช้เทคโนโลยี ZETA แบบครบวงจรมีความปลอดภัยทุกจุดตั้งแต่เซนเซอร์ไปจนถึงเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ Keeloq และ AES128 ในการเข้ารหัสข้อมูลแบบเมทริกซ์ของการสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อที่จะให้แน่ใจได้ว่า ทุกๆการส่งและรับข้อมูลมีความปลอดภัยและเป็นความลับ

column4-4-1.png

ZETA PROTOCOL

ZETA-P

ออกแบบมาให้ใช้กับสัญญาณความเร็วต่ำ รับส่งสัญญาณได้สูงสุด 50 ไบต์และครอบคลุมในระยะ 1 กิโลเมตร รองรับ OTA และใช้กับเครือข่าย LAN ในธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก

column4-3-2.png

ZETA-G

ZETA-G เป็นโพรโทคอลการสื่อสารทางเดียวที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารวิทยุที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ หรือ SDR (Software Define Radio) technology และใช้อัลกอริทึมหลายตัว เช่น orthogonal FSK + TBCC + repetition เพื่อพัฒนาสมรรถนะของความไวต่อการส่งสัญญาณ uplink และยังเพิ่มพื้นที่ในการกระจายสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดย ZETA-G จะใช้งานกับการเชื่อมต่อคราวละมาก ๆ และมีความอ่อนไหวต่อต้นทุนเป็นหลัก

column4-3-1.png

ZETA-S

ZETA-S ใช้การรวมสัญญาณแบบแบ่งความถี่ (time-frequency multiplexing) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ช่องสัญญาณเครือข่ายเป็นอย่างมาก เป็นการสื่อสารสองทางที่ใช้ไฟฟ้าน้อย รองรับ OTA และใช้เชื่อมต่อสัญญาณในธุรกิจขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองใหญ่หรือมหานครเป็นหลัก

column4-3-3.png

Infrastructure

ZETA Chip สำหรับ sensor
ZETA Chip/Module

ZifiSense ได้ผลิตชิปและโมดูลหลายรุ่นให้เลือกใช้ตามความต้องการ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น China Mobile เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานนั้นมีความอิสระ คล่องตัว และสามารถควบคุมได้

ต้นทุนต่ำมาก                                                          ใช้ไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย

ขนาดเล็กกว่า                                                         ตรวจจับสัญญาณได้ดีขึ้น

column3-1_edit-01.png
column3-2.png

ZETA Network หลากหลาย รวมถึง logistics ต่างๆ
ZETA Network

ZiFiSense ได้สร้างเครือข่ายดิจิทัลอัจฉริยะสามมิติที่ประกอบไปด้วย “Logistic Highway Network” “City-soft Network” และ “Enterprise Private Network”

สัญญาณครอบคลุมทั่วประเทศ

รองรับการรับส่งสัญญาณแบบไร้สาย

ข้อมูลต่าง ๆ มีความปลอดภัย

โซลูชั่น PaaS ในระบบ Cloud ที่ประหยัดแต่สมรรถนะสูง

Zeta Cloud
ZETA PaaS

ระบบคลาวด์ของ  ZETA เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ผู้ใช้ด้วยการผนวกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้สามารถรองรับบริการแบบ PaaS การใช้งานคลาวด์ ตลอดจนการวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล

เป็นโซลูชั่นที่ช่วยประหยัดต้นทุน

ผนวกฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ด้วยกัน

ใช้งานได้ยืดหยุ่นและหลากหลาย

ข้อมูลต่าง ๆ มีความปลอดภัยด้วยระบบ Cloud

column3-3.png

Use cases

Siam Cement Group (SCG)

บริษัท SCG และ ZiFiSense ได้ร่วมมือกันพัฒนาเซนเซอร์สำหรับวงการอุตสาหกรรมหลายรุ่นที่ใช้เทคโนโลยี ZETA เป็นพื้นฐาน ทั้งยังได้ใช้ระบบบริหารจัดการอัจฉริยะและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์กับเครื่องจักรของบริษัทอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ในขณะเดียวกัน SCG ก็กำลังส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ZETA และโซลูชั่น IoT ที่เกี่ยวข้องในโครงการต่าง ๆ เช่น อาคารอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และเมืองอัจฉริยะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

column4-img-5.png
shutterstock_1675260034_edit.jpg

Transform your business with ZETA LPWAN 2.0

bottom of page