top of page
shutterstock_1559715365_edit.jpg

LET DATA SPEAK FOR YOU

ZETA CLOUD

ZETA Cloud

ZETA Cloud ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีให้บริการอยู่ในระบบ PaaS ได้

column1-1.png

อาคารอัจฉริยะ

Smart Building

column1-2.png

การบริหารจัดการทรัพย์สิน Asset management

column1-3.png

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์

Predictive maintenance

column1-4.png

ระบบติดตามการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่

และระบบติดตามการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง

Large LTL tracking & High-value goods tracking

IoT Device -“Your Service Experts”

ZETag Infrastructure Management

Massive access | Data to the cloud
Automated upgrade | PaaS supporting services

 

เราคือผู้ให้บริการเทคโนโลยีแพลตฟอร์มคลาวด์ LPWAN 2.0 IoT รองรับการเชื่อมต่อจากทุกสถานีของ ให้บริการ PaaS เพื่อการพัฒนาต่าง ๆ เชื่อมโยงทุกอุตสาหกรรม ทุกสาขา และทุกการใช้งาน อีกทั้งบริหารจัดการเครื่องมือดิจิทัลและแสดงผลได้อย่างเบ็ดเสร็จ  แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการใช้งานของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน สามารถสร้างเครือข่ายและคลาวด์ส่วนตัวได้โดยใช้ต้นทุนต่ำ มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูง และใช้งาน/ดูแลรักษาง่าย นับเป็นการนำ IoT มาปรับใช้ให้แพร่หลายในทุก ๆ ด้านอย่างแท้จริง

column2 (1).png

อาคารอัจฉริยะ
Smart Building

column3 (1).png

ใช้ต้นทุนเพียง 1 RMB เพื่อติดตามสินค้าในการขนส่งแต่ละครั้ง

ต้นทุนต่ำเพียง 1 RMB | สินค้าดิจิทัลด้านโลจิสติกส์ที่ทุกคนสามารถจ่ายได้

ย้อนดูเส้นทางการขนส่ง | บอกพิกัดสินค้าแบบ real time | ค้นหาข้อมูลและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง | ฉลาดและมีประสิทธิภาพ

การเชื่อมต่อ “Chip tracking + Network coverage + SaaS” เข้าด้วยกันเป็นโซลูชั่นที่ใช้ติดตามการขนส่งสินค้าที่สามารถแก้ปัญหาที่ยาก และมองไม่เห็นเกี่ยวกับการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ (LTL) ทำให้ไม่ต้องเผชิญกับทางตัน และยังรองรับฟังก์ชั่นต่าง ๆ เช่น ค้นหาข้อมูลและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง บอกพิกัดสินค้าแบบ real time ย้อนดูเส้นทางการขนส่ง แจ้งเวลาการสินค้าออกเดินทาง/มาถึง แจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ ย้อนดูขั้นตอนต่าง ๆ ในการขนส่ง และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดสรรเวลาเพื่อจัดส่งสินค้า

การบริหารจัดการทรัพย์สินและการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์
Asset management & Predictive maintenance

“ผู้ช่วยของเครื่องจักร” ที่สามารถพูดได้

พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง | ระบบตรวจสอบอัจฉริยะด้วย AI | เก็บข้อมูล | แจ้งความผิดปกติ | บำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ | ปรับเกณฑ์การใช้งานได้อัตโนมัติ

สถานีเชื่อมต่อสัญญาณ ZETA AIoT สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมในขณะเดินเครื่องแบบ real time เช่น การสั่นสะเทือนและแรงดัน โดยสถานีเชื่อมต่อสัญญาณจะมีอัลกอริทึ่มอัจฉริยะติดตั้งมาพร้อมกับอุปกรณ์ การเรียนรู้ด้วยตนเองของเครื่อง + การปรับเกณฑ์การใช้งานอัตโนมัติ + การวินิจฉัยปัญหา และยังสามารถดึงข้อมูลสำคัญและสภาพความสมบูรณ์ของเครื่องหรือระบบก่อนที่จะอัพโหลดข้อมูลเหล่านั้นไปยัง SaaS ที่อยู่ในแพลตฟอร์มคลาวด์ การแจ้งเตือนความผิดปกติเพื่อให้ทำการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานมากกว่าประมาณ 1/3 เท่าเมื่อเทียบกับมาตรฐาน ISO ปกติ ทำให้การผลิตมีความปลอดภัยและเสถียร และยังเป็นการช่วยเปลี่ยนผ่านโรงงานของท่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย

column4 (1).png

ระบบติดตามการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มคันรถที่มีเครือข่ายขนาดใหญ่ และระบบติดตามการขนส่งสินค้ามูลค่าสูง Large LTC and High Value Goods tracking

column5 (1).png

ช่วยให้การจัดการทรัพย์สินนั้นใช้ต้นทุนต่ำลง ไม่สร้างความกังวล และประหยัดแรงงงาน

ระบบติดตามการทำงานเต็มรูปแบบ | เข้าถึงแบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง | แสดงผลเป็นภาพแบบต่าง ๆ | วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้

รวบรวบข้อมูลทรัพย์สินต่าง ๆ | บริหารจัดการอุปกรณ์โดยไม่ต้องใช้คน | แจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติ | ระบบออนไลน์

 

เราช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการคลังสินค้า (WMS) เช่น ปัญหาเรื่องโหนดที่ใช้เชื่อมต่อการไหลเวียนของสัญญาณที่มีความสลับซับซ้อน ข้อมูลเพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินที่ไม่ชัดเจน การควบคุมวัตถุดิบ และสินค้าคงคลังที่ไม่รู้จำนวนแน่นอน ดังนั้นทางเราจึงขอเสนอโซลูชั่น ZETag SaaS เพื่อท่านจะได้บริหารจัดการทรัพย์สินผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดายด้วยการติดแท็กสินค้าเหล่านั้น ก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชั่นรองรับ เช่น การจัดการสินค้าคงคลังอัตโนมัติ การติดตามการใช้งาน การแจ้งเตือนความผิดปกติ และการวิเคราะห์ทรัพย์สิน เป็นต้น จึงช่วยให้ท่านลดต้นทุนด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการ ทำให้การบริหารจัดการทรัพย์สินมีต้นทุนที่ถูกลง ปลอดความกังวล และประหยัดแรงงาน

bottom of page