top of page
shutterstock_1853590342_edit.jpg

ZETA PRODUCT

Anchor 1

ZETA Sensors
เซนเซอร์ต่าง ๆ ของ ZETA

เซนเซอร์ต่าง ๆ ที่มากับ ZETA Module นั้นมีหลายชนิด ซึ่งรวมไปถึง แสง อุณหภูมิและความชื้น ความเคลื่อนไหว และประตู ทั้งยังสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายไปตามรูปแบบ IoT อีกด้วย

485 Transceiver
เครื่องรับส่งสัญญาณ 485

ZETA 485 Transceiver ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-12.png

4~20mA Transceiver
เครื่องรับส่งสัญญาณขนาด 4~20mA

ZETA 4~20mA Transceiver ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับเป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-11.png

Current Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับกระแสไฟฟ้า

ZETA Current Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-10.png

Dry Contact Sensor

ZETA Dry Contact Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-9-1.png

Temperature Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิ

ZETA Temperature Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-1-1.png

Temperature and Humidity
Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิและความชื้น

ZETA Temperature and Humidity Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-2.png

Light Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับแสงสว่าง

ZETA Light Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-3.png

Water Level Detector
อุปกรณ์วัดระดับน้ำ

ZETA Water Level Detector ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-4-1.png

Water Pressure Detector
อุปกรณ์ตรวจแรงดันน้ำ

ZETA Water Pressure Detector ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-5.png

Water Leak Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับน้ำรั่วซึม

ZETA Leak Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-6-1.png

Motion Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

ZETA Motion Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-7.png

Door Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับการเปิดปิดประตู

ZETA Door Sensor ใช้แบตเตอรี่เป็นตัวขับเคลื่อน เป็นเซนเซอร์ IoT ไร้สายที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้ร่วมกับเซนเซอร์ IoT อื่น ๆ ของ ZETA ได้ตามการใช้งานแบบอื่น ๆ อีกด้วย

column7-8.png
ZETA Sensor

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

column8-1.png

แบตเตอรี่ใช้งานได้ประมาณ 2 ปี

ใช้ไฟฟ้าน้อย

column8-2.png

การใช้งานแบบไร้สาย ประหยัดต้นทุน

ติดตั้งง่าย

column8-3.png

ตั้งค่าได้ง่าย เชื่อมต่อกับเครือข่ายแบบอัตโนมัติ ตลอดจนหาช่องทางเชื่อมต่อที่ดีสุดในการรับส่งข้อมูลอีกด้วย

เชื่อมต่อและใช้งานได้ทันที

ZETA AP

ZETA SDR AP

ZETA SDR AP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ LPWAN 2.0 ให้สัญญาณครอบคลุมที่กว้างขึ้น ปรับอัตราการรับส่งข้อมูลได้ และมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น ด้วยฟังก์ชั่นระบบสื่อสารวิทยุปรับแต่งได้โดยซอฟต์แวร์ (Software-Define-Radio)

column1-1 (1).png

ZETA AP Outdoor

ZETA AP Outdoor มาพร้อมกับมาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP67 ให้สัญญาณครอบคลุมในระยะ 2-15 กิโลเมตร รองรับการเชื่อมสัญญาณได้สูงสุด 3 ช่องทาง รองรับซิมการ์ด 4G และระบบ LAN

column1-2 (1).png

ZETA AP Indoor

ZETA AP Indoor สัญญาณครอบคลุมไม่เกิน 1 กิโลเมตรและมีกำลังส่งแรงทะลุทะลวงได้ 6-10 ชั้น รองรับซิมการ์ด 4G และระบบ LAN

column1-3 (1).png

ZETA AP Micro

ZETA AP Micro รองรับการเชื่อมต่อกับสถานีที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อัพเกรดข้อมูลแบบไร้สายผ่านดาวเทียม (OTA remote upgrade) มาพร้อมแบตเตอรี่สำรอง และสัญญาณมีประสิทธิภาพสามารถทะลุทะลวงตู้บรรทุกสินค้าเหล็กที่หนาในระดับเซนติเมตรได้

column1-4 (1).png
ZETA AP

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

column1-l-1.png

สัญญาณครอบคลุมเป็นบริเวณกว้าง

column1-l-2.png

รองรับการเชื่อมต่อได้มาก

  • สัญญาณครอบคลุมในเมือง (2-3 กิโลเมตร)

  • ระยะสัญญาณโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง                (3-15 กิโลเมตร)

  • ความแรงของสัญญาณในอาคาร (6-10 ชั้น)

รองรับการเชื่อมต่อเซนเซอร์

ได้หลายจุด

column1-l-3.png

ใช้งานได้ทั้งแบบมาตรฐานและสั่งการหลายอย่างพร้อมกัน

มีหลายแบบให้เลือกทั้งกลางแจ้ง ภายในอาคาร และเคลื่อนที่ได้

column1-l-4.png

ความปลอดภัยด้านเครือข่าย

  • รองรับการใช้งานคลาวด์แบบส่วนตัวหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่เดิม

  • เข้ารหัสข้อมูลเพื่อให้การสื่อสารมีความปลอดภัย

ZETA Mote

ZETA/LoRa Dual-Module Mote

ZETA dual-module Mote สามารถรองรับการเชื่อมต่อไร้สายแบบ ZETA และ LoRa จากจุดเชื่อมต่อทางกายภาพ ซึ่งช่วยให้สถานีเครือข่าย ZETA และ LoRa นั้นปล่อยสัญญาณได้อย่างครอบคลุมและลื่นไหล ออกแบบมาให้ใช้ไฟฟ้าน้อย รองรับทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่ พร้อมทั้งสามารถรับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม (OTA)

column2-1 (1).png

ZETA Mote 1.0

ZETA Mote เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ MESH (MESH Access) ออกแบบมาให้ใช้ไฟฟ้าน้อย รองรับแบตเตอรี่ ติดตั้งง่าย การใช้งานแบบ plug & play รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม (OTA) ซึ่งจะช่วยกระจายสัญญาณจากจุดเชื่อมต่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

column2-2 (1).png

ZETA Mote 2.0

ZETA Mote เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ MESH (MESH Access) ออกแบบมาให้ใช้ไฟฟ้าน้อย รองรับทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่ ป้องกันการระเบิด ติดตั้งง่าย การใช้งานแบบ plug & play รับส่งข้อมูลผ่านดาวเทียม (OTA) ซึ่งจะช่วยกระจายสัญญาณจากจุดเชื่อมต่อให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

column2-3.png
ZETA Mote

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์

column2-l-1.png

ป้องกันการรบกวนสัญญาณ

column2-l-2.png

ใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่

column2-l-3.png

รับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม (OTA)

การกระจายสัญญาณในจุดอับทำได้ง่าย พร้อมทั้งจัดการกับสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและสิ่งรบกวนสัญญาณได้

ไม่มีข้อจำกัดด้านพลังงานเพราะรองรับทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและแบตเตอรี่

อัพเกรดระบบผ่านดาวเทียมได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส

ZETag

ZETag

ZETag เป็นผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมสำหรับเทคโนโลยี LPWAN 2.0 โดยสามารถใช้ได้กับทั้งแบตเตอรี่แบบกระดุมและกระดาษที่แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็มีอายุการใช้งานยาวนานหลายปี และยังมีสมรรถนะการรายงานผลทันทีได้ในระยะไกล (ระดับกิโลเมตร) มีประสิทธิภาพเหนือกว่าอุปกรณ์ IoT Tag ทั่วไป ZETag สามารถใช้เก็บข้อมูลและสถิติด้านการจัดการอัจฉริยะของห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกส์ เช่น การติดตามสินค้าในระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (TMS) และการนับสินค้าคงคลังในระบบการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

ZETag P1
(ใช้แล้วทิ้ง แบตเตอรี่กระดาษ)

ZETag P1 เป็นป้ายติดตามสินค้าที่ใช้ต้นทุนต่ำชนิดแรกของโลก มีความยืดหยุ่นเนื่องจากสามารถปรับใช้เป็นแบตเตอรี่กระดาษแบบใช้แล้วทิ้ง และไม่ก่อมลพิษ นอกจากนี้ยังสามารถรับส่งสัญญาณได้เสถียรขณะเคลื่อนที่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย

column3-1 (1).png

ZETag
(ใช้แล้วทิ้ง แบตเตอรี่แบบกระดุม)

ZETag เป็นป้ายติดสินค้าต้นทุนต่ำที่ใช้แบตเตอรี่แบบกระดุม ใช้เพื่อการติดตามการขนส่งสินค้า และยังสามารถรับส่งสัญญาณได้เสถียรขณะเคลื่อนที่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย

column3-2 (1).png

ZETag
(นำกลับมาใช้ใหม่ได้ แบตเตอรี่แบบกระดุม)

ZETag เป็นป้ายติดสินค้าต้นทุนต่ำที่เหมาะกับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ใช้แบตเตอรี่แบบกระดุม สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยังสามารถรับส่งสัญญาณได้เสถียรขณะเคลื่อนที่ทีี่ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย

column3-3 (1).png

ZETag C2A
(บริหารจัดการทรัพย์สิน แบตเตอรี่แบบกระดุม)

ZETag C2A เป็นป้ายติดสินค้าต้นทุนต่ำเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน ใช้แบตเตอรี่แบบกระดุม สามารถใช้ตรวจสอบสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการสินค้าเข้าออก และแสดงผลการติดตามติดตามตู้ขนส่งสินค้าโลจิสติกส์และทรัพย์สินต่าง ๆ ในคลังสินค้า

column3-4.png

LPWAN 2.0 Smart Tag
ป้ายติดสินค้าอัจฉริยะ LPWAN 2.0

column4-1.png

ใช้ต้นทุนต่ำมาก

ราคาเพียง 1 ใน 3 ถึง 1 ใน 10 ของผลิตภัณฑ์ติดสินค้าอื่น

column4-4.png

ใช้ไฟฟ้าน้อย

เป็นโมดูล LPWA ชิ้นแรกของโลกที่รองรับทั้งแบตเตอรี่แบบกระดาษและกระดุม และยังใช้พลังงานน้อยที่สุดในช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอีกด้วย

column4-2.png

สมรรถนะมากกว่า

1 AP can access to >2000 ZETags การเชื่อมต่อจากเพียง 1 จุดสามารถเข้าถึงข้อมูล ZETag มากกว่า 2,000 ชิ้น

column4-5.png

การเชื่อมต่อระยะไกล

จุดเชื่อมต่อทางกายภาพที่สร้างขึ้นได้เอง สามารถเชื่อมต่อได้ในระยะสูงสุด 2 กิโลเมตร

column4-3.png

ขนาดเล็กกว่า

บางที่สุดเพียง 3 มิลลิเมตร มาพร้อมกับชิปที่ปรับแต่งมาเฉพาะและใช้แบตเตอรี่แบบกระดุม

column4-6.png

การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนที่

ZETag สามารถรับส่งสัญญาณได้เสถียรขณะเคลื่อนที่ที่ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

การใช้งาน

column4-a.png

Logistic Container
Assets Management


บริหารจัดการทรัพย์สินตู้บรรทุกสินค้าโลจิสติกส์

column4-d.png

High-Value Goods Tracking

การติดตามสินค้ามูลค่าสูง

column4-b.png

LTL Logistics Visualization
And Tracking


แสดงผลการติดตามสินค้าโลจิสติกส์แบบไม่เต็มคันรถ

column4-e.png

Parcel Full-Process Tracking

การติดตามพัสดุในทุกขั้นตอน

column4-c.png

Auto-Just-In-Time Supply Chain Logistics

โลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานการผลิตแบบทันเวลาพอดีที่มีการปรับระบบแบบอัตโนมัติ

column4-f.png

Medicine / Fresh Cold
Chain Logistics


โลจิสติกส์ในการขนส่งเวชภัณฑ์และลูกโซ่ความเย็นของสินค้าที่ต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ

ZETA Edge-AI Vibration and Temperature Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิ

ZETA Edge-AI Vibration and Temperature Sensor เป็นอุปกรณ์รับส่งสัญญาณอัจฉริยะที่ใช้โพรโทคอลการสื่อสารแบบไร้สายของ ZETA และ TinyML (การเรียนรู้ด้วยตนเองของเครื่องขนาดเล็ก) ที่มาพร้อมกับอัลกอริทึ่ม (อัลกอริทึ่มกลไกต่าง ๆ ของอุปกรณ์ + อัลกอริทึ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองของ AI)  เซนเซอร์จับการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิที่ถูกผนวกเข้าไว้กับตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรองรับการอัพเกรดข้อมูลผ่านดาวเทียมและระบบ plug & play ที่ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ หรือแม้แต่วงการอุตสาหกรรม 4.0 อีกด้วย

ZETA Edge-AI Vibration and Temperature Sensor

หน้าที่หลัก ๆ ของ ZETA Edge-AI Vibration and Temperature Sensor คือเพื่อติดตามสภาพการทำงาน วินิจฉัยการทำงานที่ผิดพลาด และส่งสัญญาณความผิดปกติในระยะเริ่มแรกของเครื่องจักรหมุนความเร็วปานกลางและสูง ซึ่งจะช่วยชี้จุดความผิดปกติในระยะเริ่มแรกได้

column5-1.png

ZETA Raw Vibration Data Collection Sensor

หน้าที่หลัก ๆ ของ ZETA Raw Vibration Data Collection Sensor คือเพื่อเก็บข้อมูลดิบด้านการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร และเมื่อใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีการสื่อสาร ZETA จะไม่เพียงสามารถจัดเก็บข้อมูลการสั่นสะเทือนได้ที่การตอบสนองความถี่ในระดับ 10kHz ได้เท่านั้น หากยังมีระยะรับส่งสัญญาณเป็นระยะทางถึงกว่า 600 เมตรอีกด้วย

column5-2.png
ZETA×TinyML

การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์โดยใช้ TinyML เป็นพื้นฐาน

การเก็บข้อมูล

column6-1 (1).png

ตรวจสอบการทำงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง

column6-5.png

แปลงข้อมูล

column6-9.png

แปลงข้อมูลให้สามารถ

ใช้งานได้

การวินิจฉัยแอพพลิเคชั่น ที่อยู่ใน AI

column6-2 (1).png

สามารถเรียนรู้

การทำงานได้เอง

column6-6.png

วิเคราะห์อัลกอริทึม

column6-10.png

การแก้ไขปัญหา

คู่มือช่วยการตัดสินใจ

column6-3 (1).png

แสดงข้อมูลแบบภาพนิ่ง

column6-7.png

ตั้งเวลาการปิดเครื่อง

column6-11.png

การประเมินสุขภาพ

แผนการตรวจสอบสถานะเครื่องจักร

column6-4.png

ดูแลการผลิตสินค้า

ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

column6-8.png

ดูแลรักษาอุปกรณ์

column6-12.png

เพิ่มระยะเวลาการให้บริการ

bottom of page